Werkgroep Collectie Taminiau

Wat was de conservenfabriek Taminiau ook al weer?

Jan Taminiau, zoon van een apotheker in Zutphen, begon in 1901 een conservenfabriek naast het station in Elst. Bekende producten van TEO (Taminiau Elst Overbetuwe) waren jams, vruchtenwijnen, vruchtensappen en appelstroop. In 1958 ging het bedrijf op in het Amerikaanse Heinz. Vele jaren was TEO de grootste werkgever in Elst. Jan Taminiau Sr. heeft veel voor Elst betekend en werd benoemd als ereburger van deze gemeente.

Wat is er  al, wat zoeken we nog?

Er is gelukkig al veel bewaard gebleven aan documentatie en beeldmateriaal. Bij het Gelders Archief in Arnhem ligt 9 meter (= planklengte) bedrijfsdossier opgeslagen alsmede 1 meter persoonsdossier van J.L.L. en J.M.M. Taminiau.

De collectie Nip van Marithaime bevat waardevol beeldmateriaal en beschrijvingen van de fabriek, de medewerkers en het productieproces. Middels dagboeken en verhalen is veel bekend over de gebeurtenissen rond de fabriek in de oorlogstijd 1940-’45.

Kleinzoon Carel Taminiau levert nog regelmatig historisch materiaal aan, soms verkregen van familieleden. Gerard van Vorselen, oud-medewerker van TEO/Heinz, heeft een omvangrijke interessante collectie opgebouwd van voormalige TEO- en Heinzproducten zoals flessen, blikken, glazen potten, lege verpakkingen, reclame-uitingen enz.

Wij zoeken niet specifiek naar bepaalde materialen, maar alles wat nog aangeboden wordt is zeer welkom, om de geschiedenis nog completer te maken.

Marithaime is onlangs door de Heinz uitgenodigd om oud archiefmateriaal in te zien en eventueel vast te leggen in onze Taminiau/Heinz collectie.

Wat kunt u verwachten aan expositie/lezing:

Op uitnodiging van Heinz mag Marithaime in juni 2023 tijdens de tweejaarlijkse personeelsdag in de fabriek een expositie inrichten. Wij zien er naar uit om de vele interessante foto’s, documenten en producten aan de (oud) personeelsleden te laten zien. Daarnaast is het de bedoeling om een lezing te houden over het Taminiau-tijdperk. De verwachting is dat veel van de oud-medewerkers en hun nazaten hier interesse in hebben.

Nagedacht wordt of er naast alle huidige informatie nog behoefte is aan een nieuw boek over de collectie Taminiau.

Tot slot heeft Marithaime een wensgedachte: een museum of minimaal een expositieruimte  om de omvangrijke collectie van Teo/Heinz-artikelen te huisvesten.

Contactpersoon voor de collectie Taminiau: Teus Peek.