Sectie Geschiedschrijving

De leden van de Sectie Westeraam zetten zich in voor behoud, bescherming en herkenbaar maken van essentiële archeologische en cultuurhistorische elementen in de stedenbouwkundige inrichting van de nieuwe wijk Westeraam.

Hiertoe wordt onderzoek gedaan naar de archeologie en cultuurhistorie van dit gebied op basis waarvan in goed overleg met GEM Westeraam in een vroegtijdig stadium van planvorming voorstellen gedaan worden voor bescherming, inpassing en herkenbaar van essentiële elementen.

De werkzaamheden van de Sectie zijn georganiseerd in drie deelprojecten: