In ontwikkeling: Het boek cultuur in Elst in de 20e eeuw

Bij het zoeken naar informatie over verenigingen, stootten we op informatie over het bestaan van een cultuurplatform in de gemeente Elst. Dit platform was in 1984 opgericht met het doel om allerlei initiatieven op het gebied van cultuur te stimuleren.

Het platform kreeg hiervoor de beschikking over een subsidie van 5.000 gulden. Het platform heeft zich o.a. sterk gemaakt voor de realisatie van een streekarchief, wat overigens niet gelukt is. Het platform nam het initiatief om in de gemeente te komen tot de instelling van de Elster cultuurprijs. Deze cultuurprijs zou eens in de drie jaren worden uitgereikt aan een persoon of organisatie, die van bijzondere betekenis is geweest voor het culturele leven in de gemeente. De prijs omvatte een geldbedrag van 2.500 gulden en een bronzen kunstwerk van een kunstenaar. De criteria waren: plaatselijk gebondenheid, vernieuwend, creatief en inventief en breed toegankelijk voor het publiek.

De eerste keer, in 1988, ging de prijs naar Marithaime. De tweede keer, in 1991, ging de prijs naar muziekvereniging Prins Willem Alexander. De derde keer ging de prijs naar de heer van de Horst, koster van de Grote kerk en stimulator van bezoeken aan de Romeinse schatten onder de kerk. De vierde keer ging de prijs naar de toneelgroep K.V. (Kunst Verheft). De vijfde en laatste keer ging de prijs in 2000, het jaar voorafgaand aan de gemeentelijke herindeling, naar Balletstudio DansAnne.

In de werkgroep hebben we ons afgevraagd in hoeverre er meer initiatieven op het gebied van cultuur zijn die we dreigen te missen. Indien we zouden beschikken over een digitale versie van de Betuwe, zou dit in ieder geval ongetwijfeld voorkomen kunnen worden. Het zoeken naar informatie met behulp van de fisches, die er indertijd zijn gemaakt van de Betuwe, is zeer tijdrovend.