Toneelverenigingen

Elst heeft veel toneelverengingen gehad. Ten behoeve van het boek “Cultuurverenigingen in Elst” hebben we van bijna iedere vereniging de oprichtingsdatum en boeiende informatie weten te achterhalen. Maar we hebben enkele vragen, met name over de eerste vier hieronder genoemde verenigingen. We hopen dat mensen ons hiermee kunnen helpen.

1898: Oprichting van de vereniging Kunst en Vermaak. Vraag: wanneer traden ze voor het laatst op na hun 100-jarig bestaan. Wanneer is de vereniging opgeheven?

1905: Oprichting van RK toneelvereniging Werken en Weldoen. Vraag: Wanneer is deze vereniging opgeheven?

1924: Oprichting van toneelvereniging Ons Genoegen. Vragen: Wie waren de oprichters? Wanneer is de vereniging opgeheven ?

1932: Oprichting toneelvereniging De Vriendenkring. Vragen: Wanneer trad men voor het laatst op? Wanneer de vereniging is opgeheven?

1947: Oprichting van toneelvereniging Kunst Verheft (K&V). Klopt dit?

1979: Oprichting van toneelvereniging Pierot en opgeheven in 2004.

2010: Oprichting van Improvisatietheater, die ieder jaar optreden in de KiK.

Graag informatie naar Henk Knol (0481-376889).