Voortgang boek “Cultuurverenigingen in Elst”

Zoals bekend is er een werkgroep bezig met het schrijven van een boek over Elster cultuurverenigingen. Door de corona maatregelen loopt de samenstelling vertraging op maar wordt er wel degelijk voortgang geboekt.

Zo is de financiering van dit boek een belangrijk aandachtspunt. Om de toegankelijkheid tot het boek zo hoog mogelijk te maken zal verkoopprijs zo laag mogelijk moeten zijn. Hiertoe zijn er een aantal subsidiemogelijkheden benaderd. Inmiddels heeft het Prins Bernard Cultuurfonds positief gereageerd en kunnen we, mits aan een aantal voorwaarden wordt, een substantieel bedrag tegemoet zien. Vanuit een aantal andere “bronnen”verwachten wij ook een bijdrage te ontvangen.

Voor de inhoud van dit boek wordt o.a. gebruik gemaakt van het archief van “De Betuwe”. Dit staat deels op microfishes. Het zoeken naar de correcte en complete informatie is echter lastig en tijdrovend en levert niet alle beschikbare informatie op. Dit geldt ook voor boeken die in de toekomst gaan verschijnen.

Digitalisering van dit archief zal informatievergaring enorm versnellen en verbeteren, en daarmee ook de kwaliteit van de nog te verschijnen boeken. Binnen het “oude bestuur” is hier al over gesproken. Het interim bestuur ziet de digitalisering van het archief van De Betuwe als een van de prioriteiten. Tijdens een van de eerst volgende vergaderingen zal hiervoor een voorstel gepresenteerd worden aan de leden.