Voortgang boek “Elster cultuurverenigingen”

Sinds een kleine twee jaar is een schrijversgroep bezig met het beschrijven van bestaande en niet meer bestaande cultuurverenigingen in Elst. Een boeiende en intensieve klus. Met hulp van veel Elstenaren die lid zijn (geweest) van deze verenigingen wordt dit een mooi boekwerk over het rijke culturele leven dat Elst sinds de tweede helft van de 19de eeuw gekend heeft, en nog steeds kent. Het boek bevat onderwerpen als toneel, muziek, koren, dans, carnaval, creativiteit, jeugdwerk, evenementen en zal onder andere bestaan uit de ontstaansgeschiedenis, historische feiten, anekdotes en foto’s van al deze verenigingen.
De coronaperikelen hebben helaas voor een fikse vertraging gezorgd maar de verwachting is dat het boek in het voorjaar van 2021 gepresenteerd kan worden.

Jan Rouwhorst