CSM-proefboerderij De Laar

Van dhr. Arissen ontving Marithaime een originele landkaart (klik om te openen) van de gronden van de CSM-proefboerderij De Laar. Deze boerderij veredelde in de decennia na de oorlog suikerbietenzaad voor de Centrale Suiker Maatschappij met als doel een betere opbrengst voor de boeren.

Perceelsnamen

Interessant is dat elk van de vele percelen een eigen naam droeg zoals De zuidelijke tien morgen, Kerkeweide, Schebbelaar, Presidentsland en Oostelijke Ammansweide. De oorspronkelijk boerderij met de naam ‘De Achterste Laar’ lag aan het eind van de vroeger doodlopende weg De Laar, waar nog twee andere boerderijen aan lagen; deze straat vormt nu de grens tussen Overbetuwe en Arnhem.

Vanaf 1703

De geschiedenis van De Achterste Laar gaat in elk geval terug tot 1703 toen Willem van Heuckelom tot Cronesteijn het pand kocht. De Boerderij is meer bekend als boerderij Mackaij. Mr. Eric baron Mackaij werd in 1825 mede-eigenaar. Willem van Hilten pachtte de boerderij vanaf 1928. Omdat hij in de oorlog NSB’er was, kwam hij na 1945 niet meer terug op de boerderij, die overigens ook verwoest was. Na herbouw werd Van Empel bedrijfsleider. De CSM pachtte de hoeve en J. van de Koppel werd bedrijfsleider tot ongeveer 1980.

Tegenwoordig

De gronden ten noorden van de straat De Laar zijn opgenomen in de wijk Schuytgraaf. Een klein deel van de gronden lag ten zuiden van De Laar en behoort nu tot het Park Lingezegen. De boerderijf zelf bestaat nog steeds en heet nu ‘De Buitenplaats’; het is een zorgboerderij voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en er zit een kerk in: ‘Hemelsbreed’. Behoorde ‘De Achterste Laar’ lang tot de gemeente Elst, nu ligt het gebouw op Arnhemse grondgebied niet meer aan de straat De Laar maar aan de Marasingel.