De familie Erdkamp in de Over-Betuwe

In Arnhem vervulde Bernardus Roes het ambt van Aartspriester voor Gelderland en Zutphen1. Eind 18e eeuw benoemde hij Joannes W.A. Erdkamp tot Eerste kapelaan van dit Aartspriesterschap. Vanaf 1803 was Joannes pastoor in Indoornik en aansluitend in 1812 voor korte tijd, tot aan zijn dood, op 3 januari 1813, pastoor in Elst.

Joannes was de oudste zoon in het gezin Erdkamp-Voss en in de mannelijke lijn gevolgd door Jan, Gerrit en Engelbertus. In de periode waarin Joannes zijn ambten vervulde, dienden zich de broers Jan en Gerrit Erdkamp in de Over-Betuwe aan. Jan dong in 1801 naar de hand van Jacoba van de Kamp uit Driel en Gerrit verkreeg in 1806 instemming voor een huwelijk met Christina Ockhorst. Beide huwelijken roepen de vraag op over de totstandkoming van de relaties. Jan en Gerrit kwamen uit Hülm bij Goch en hadden een agrarische achtergrond. Het zou voor de hand hebben gelegen dat Jan, als oudste, het bedrijf in Hülm zou voortzetten en zijn twee jongere broers elders hun heil zouden zoeken. Voor Gerrit werd een uitweg gezocht in een studie voor het priesterschap, die hij afbrak. In navolging van Jan zette hij koers richting Over-Betuwe.

Ik vermoed dat Jan en Gerrit op het spoor zijn gezet door Joannes. Hij was bekend in deze regio en kon mogelijk voldoende zekerheid bieden over de maatschappelijke status van zijn broers. Een huwelijk in boerenmilieus was immers gebaseerd op erkenning van status en gelijkluidende geloofsovertuigingen. De broers hebben hieraan voldaan, met een huwelijk tot gevolg. Helaas valt niet meer te achterhalen, welke van beide criteria het zwaarst woog.

Duidelijk is dat Jan en Gerrit zich uit geloofsovertuiging in Driel, resp. Elst hebben ingezet voor teruggave van oorspronkelijk Katholiek kerkelijk bezit door de Nederlands Hervormde gemeenten. Zowel in Driel als in Elst lopen die pogingen op niets uit en toont Taminiau zich opgelucht over de afloop. De Grote Kerk in Elst zou immers gesloopt worden, waarmee een waardevol historisch bouwwerk verloren zou gaan2.

In Driel, woonachtig op Vreedesteijn aan de Vredesteinsestraat, nam hij deel aan het maatschappelijk leven. Gerrit woonde in die tijd op Rijzenburg in Elst en beperkte zijn inbreng tot de kerkelijk functie van kerkmeester.

Tot zover de inleiding over de familie Erdkamp in de Over-Betuwe. Mijn belangstelling voor de familie werd gewekt door mijn moeder Mien Erdkamp, dochter van Jan Erdkamp en Marie Hoefnagels die op de Santacker woonden. Nadat ik de oorspronkelijke Duitse tak in beeld heb gebracht, streef ik naar afronding van de Betuwse tak en doe ik onderzoek naar de achtergronden van de familie in Driel en Elst. Vandaar dat ik op zoek ben naar verhalen over de familie, die mogelijk bekend zijn bij u of anderen in uw omgeving.

Ik zie met belangstelling reacties tegemoet, die kunt u insturen naar rwhermsen@gmail.com

Rob Hermsen, Wijchen

—————————————-

1 Aartspriester: priester, die in rang staat tussen de Apostolisch Vicaris en de gewone pastoor.

2 J.L.L. Taminiau, Geschiedenis van Elst, 1946, pag. 100.