Een mooie herinnering van Wim van de Kamp

Waar vroeger, in mijn jeugd, her en der de “Keulse potten” werden schoongemaakt om in de laatste week van het oude jaar met oliebollen en appelbeignets te worden gevuld, halen we tegenwoordig op een enkeling na, een zakje met tien oliebollen in het dorp bij de vele aanbieders in de kramen. Het aantal mensen dat “live” oliebollen bakt op oudejaarsdag is hierdoor drastisch afgenomen, want het gemak dient nu eenmaal de mens.

In de eindjaren ’50 en beginjaren ’60 van de vorige eeuw was dit bakfestijn nog redelijk populair bij vele huishoudens.

Bij ons thuis op “De Roskam” werd er in die jaren in de maand november jaarlijks zo’n oliebollen-festijn georganiseerd, maar dan ten bate van de nieuw te bouwen Gereformeerde Kerk, ter vervanging van het kerkje aan de Stationsstraat in Elst.

In een weekend van vrijdagmiddag t/m zaterdagavond werden er in de grote loods van “De Roskam” zo’n slordige 40.000 oliebollen gebakken. De gebroeders Frentz uit Valburg en de heer Arend ter Hoek eveneens uit Valburg, met allen een bakkers achtergrond, maakten ruimschoots van te voren bij ons in grote wasteilen het benodigde beslag.

Op vrijdagmiddag verscheen er een bakploeg van zo’n twaalf personen. Op grote gasbranders werden de duizenden oliebollen gebakken.Vervolgens kwam er een inpakploeg om de oliebollen, na het afkoelen, in papieren zakken te doen, 10 stuks per zak. Daarna werden ze in grote appelkisten gedaan, klaar voor transport naar de liefhebbers in heel Elst. Veel op bestelling en de rest deur aan deur. Vrijdagsavonds werd er door een grote groep vrijwilligers met allemaal een auto plus bijrijder de verkoop ter hand genomen.

Deze gehele procedure werd op zaterdagmorgen nog een keer herhaald, maar dan in een wat afgeslankte vorm. Daarna moest alles worden opgeruimd en afgewassen, een helse klus, Alles was vet, behalve het eten. Ook hiervoor werd een groep afwassers aangerukt.

Het was altijd een super gezellig weekend, waar door iedereen naar werd uitgekeken.

Ik zelf zat toen op de HBS in Zetten waar we in die tijd op zaterdagmorgen nog les hadden van 08.30 uur tot 12.55 uur.

Echter ik was tijdens die oliebollen-weekenden nooit op school, maar wel op “De Roskam” te vinden.

In mijn foto-mapje: Kerken.1 vond ik nog vijf leuke foto’s die herinneren aan deze jaarlijkse happening.

  1. Twee bakkers uit Valburg met in het midden mijn moeder. Rechts: de heer Arend ter Hoek uit Valburg.
  2. Bakker Frentz, mijn vader, de heer A.Nip, mijn moeder, bakker Frentz en Arend ter Hoek.
  3. Mijn vader, links, proeft samen met zijn buurman Henny van Druten, of de kwaliteit en smaak in orde is.
  4. De schoonmaakploeg aan de gang op zaterdagmiddag. Links: de heer H.A. (Henny) Weenk samen met Saartje Jansen van Doorn uit Valburg.
  5. Links: ???, Rechts: Saartje Jansen van Doorn. Het huis in de verte is het huis van Zwartkruis aan de Galgestraat. Achter “De Roskam” is de woningbouw nog niet gerealiseerd. Het bestelbusje, rechts, met witte dak, was van Cees Elkhuizen, die bij ons in de kost was. Hij was bedrijfsleider op de kwekerij van Simon de Goede op Huize “De Plek” aan de Rijksweg Noord.