Herinneringen aan H.H. van de Kamp

Zeven jaar geleden schreef Wim van de Kamp herinneringen op aan zijn vader, H.H. van de Kamp. We willen het graag met u delen:

Vandaag, 18-05-2015, is het 114 jaar geleden dat mijn vader H.H. van de Kamp werd geboren.

Hij groeide op op de “Steenen Molen” aan de Valburgseweg, waar zijn vader, H.H. van de Kamp sr. molenaar was.
In 1929 wilde hij voor zichzelf beginnen en vroeg de bekende Elstenaar Bart Crum de boerderij “De Roskam” aan de Rijksweg-Zuid voor hem te kopen uit een openbare verkoop. Daar vestigde hij toen zijn bedrijf in Graan, Meel en Veevoeders. Na de oorlog is hij enkele jaren Wethouder van de Gemeente Elst geweest.

Hij was actief in vele functies in de toen nog Gereformeerde Kerk, Stationsstraat. Ook was altijd actief in het schoolbestuur van de Christelijke School (nu: De Wegwijzer). Enige jaren heeft hij zitting gehad in het bestuur van het Groene Kruis.

Samen met L.J. de Regt, H.A. Weenk, R. Grit en A. Nip vormde hij de Bouwcommissie, destijds in het leven geroepen om de nieuwbouw van een Gereformeerde Kerk te verwezenlijken. Deze nieuwe kerk is er niet gekomen, door de steeds intensievere samenwerking met de Ned. Hervormde Gemeente.

Ooit sprak hij de verwachting uit dat één van zijn kinderen, er waren er vijf, nog eens het kerkorgel zou gaan bespelen. Deze verwachting is uitgekomen, want als jongste van de familie maakte ik zijn verwachting waar. Helaas heeft hij hiervan maar een kleine vier jaar kunnen genieten. Hij overleed op maandag 11 september 1962.

H.H. van de Kamp