Hotel-Café De Gouden Leeuw van W. Scheerder-Elst gaat sluiten

Dit artikel is genomen uit de Betuwe van 1974.

Zaterdag 12 oktober a.s. is het de laatste dag dat het in Elst en wijde omtrek bekende café Scheerder geopend zal zijn. Waar generaties lang Scheerders hebben gewerkt. We hadden er deze week een gesprek met Wim Scheerder, die met zijn vrouw de laatste periode Scheerder in dit café hebben volgemaakt. Opvolging in het café had men niet en door een overeenkomsts met de fa. Bloemhof, zal nu de voorkant van het pand en de zaal bij deze supermarkt worden betrokken, terwijl ook aan de achterkant enige grondruimte ter beschikking van de fa. Bloemhof komt.

Het doet de Scheerders natuurlijk wel wat dat na zaterdag de deuren van het café gesloten worden. Mevr. Scheerder-Krijnen vooral heeft er een groot aandeel in gehad en niets is teveel geweest voor de klanten, die dit typisch Elster café bezochten. De trant van vroeger is eigenlijk altijd doorgezet, veel dienstbetoon en er werd niet gekeken op een uurtje. Scheerder aan het Willemsplein is altijd een begrip geweest. Met meer dan 100 jaar achter de rug is het stellig het oudste café van Elst en dat was ook altijd een onderdeel van een groot bedrijf. Immers in de vroege jaren kende men naast het café en hotel, de fouragehandel, de kolenhandel, manufacturen, bakkerij, stalhouderij en de veehandel, de handel die de Scheerders altijd in het bloed heeft gezeten en daarmee stopt Wim dan ook zeker niet.

Zo’n typisch dorpstrefpunt op het plein dat na de oorlog is omgedoopt in St. Werenfriedplein, maar in de dorpsmond altijd Willemsplein is gebleven. Volgens onze redenering een benaming naar de vroegere Koning Willem III, maar Wim Scheerder geeft er een andere uitleg aan: “Er woonden zoveel Willemen rond dat plein, Willem Scheerder, Willem van Holten, Willem Bouwman”.

We komen natuurlijk op het verleden terecht. Het plein was, en is dat tot lang gebleven het terrein van de veemarkt, specifiek de schapen en biggenmarkt geweest. In het oude hotel Scheerder logeerden de kooplui die een dag tevoren aankwamen, op de kermissen was het een trefpunt, want ook die speelde zich daar toen af en dat vermaak is er ook altijd in de zaal gebleven. Met kermissen, carnaval, pluimveetentoonstellingen, verengingsavonden, muziekuitvoeringen werd van de qua oppervlakte “grootste” zaal van Elst veel gebruik gemaakt.

In de vroege tijd teruggaand komt men ook Willem Scheerder weer tegen, maar een belangrijke tijd is het ook die van Theo Scheerder geweest die samen met Mina Scheerder en Chris Scheerder de zaak toen als vrijgezellen dreven. Theetje Scheerder, niet alleen café- en hotelhouder, maar ook brandweercommandant en van vele markten thuis, koopman ook bij uitstek is tot op hoge leeftijd een legendarisch figuur in het Elster dorpsleven geweest. Zijn portret heeft nog jaren lang gehangen boven de tapkast. Mina die manufacturen deed, hielp ook waar nodig was en als zondags kerkgangers uit de buurschappen arriveerden en bij hoogtijdagen overbleven voor het lof, vormde ook Scheerder een punt van samenkomst. Chris Scheerder was een biljartmatador waarvan oude Elsternaren nog lang spraken.

Wim Scheerder van thans begon in dit familiebedrijf op 16 februari 1944, had voordien ook al als bakker gewerkt, was in dienst geweest en voelde zich, evenals zijn zoons thans sterk bij de veehandel betrokken. In de loop van de naoorlogse jaren is er aan het café en zaal Scheerder ook heel wat veranderd en verbouwd. De naam De Gouden Leeuw is ook in deze tijd aan het hotel gegeven.
Na zaterdag dus geen café Scheerder meer en oude klanten die we die middag dat we daar kwamen spraken, vatten het maar gelaten op. Men heeft er wel begrip voor, maar zet wel in het artikel, zo vertrouwde een hunner ons toe dat we het jammer vinden. We hadden het hier altijd goed. “Het huis met de vele deuren” zoals een legendarische uitspraak van Theo Scheerder sr. luidde, gaat dus als hotel-café dicht, de familie Scheerder blijft er wel wonen al beperkt het werk zich dan tot de veehandel. Helemaal historie wordt dus “Scheerder van het Willemsplein” niet.

Henk Knol

NB. De contouren van de letters “Hotel de De Gouden Leeuw” en “Concertzaal” zijn nog herkenbaar op de gevels.