Wolven in de Betuwe

Het is al enige tijd geleden dat in de kranten een foto was opgenomen van een wolf, die kalm door nieuwbouw van een Drents dorp liep. Het zou niet bij die foto blijven. Vrij snel bleek de angst van schapenhouders voor de komst van de wolven, met foto’s van door de wolf gedode schapen. Aan de lezers werd duidelijke gemaakt, dat de wolf een beschermd dier zou zijn. Tot groot ongeloof van de mensen, die wolven nog associëren met gevaren van dit roofdier voor de mens. Het is niet voor niets dat wolven in sprookjes de slechterik zijn.

Ruim een eeuw geleden verdween de wolf uit Nederland. Resultaat van het gegeven dat er eeuwen lang vol overgave en agressie op ze gejaagd werd. Ook in de Betuwe. Zonder twijfel heeft de bouwhoeve De Wolfshoek haar naam te danken aan de streek waar veel wolven huisden. Nog in de 17e eeuw werden door de Ambtman van Over-Betuwe premies uitgeloofd voor het doden van wolven. Wel een teken dat de Betuwe door de wolven werd geplaagd. Rond 1900 was het dier in Nederland en België nagenoeg uitgestorven.

Door de val van de Muur in 1989 verdween een barrière voor de wolf in Oost-Europa en kon de wolf langzaamaan steeds verder naar het westen trekken.

Uit: ‘Het dorp Elst en de buurschappen, Een bewoningsgeschiedenis. Een bundeling van de artikelen van J.S. van den Hof in de periode 1968-1973, gepubliceerd in het weekblad de Betuwe onder de titel ‘Over-Betuwse Historiën’.
Exemplaren van het boek zijn weer te koop bij boekhandel Herberts.