Proefboerderij De Laar op Google Maps.

CSM-proefboerderij De Laar

Mrithaime ontving een originele kaart met daarop de percelen van proefboerderij De Laar met hun namen.

Het schoollied van de Huishoudschool aan het Kokkeland

De huishoudschool aan het Kokkeland

Een dierenarts kan pas gaan slapen, als de laatste boer op bed ligt

Een samenvatting van een stuk uit de Betuwe ter gelegenheid van het afscheid van dierenarts S. Levy in 1971.

De brand bij Vriesveem op 13 juli 1977

Brand in de jaren 70

Samenvattingen van artikelen in de Arnhemse Courant over branden in Elst in de jaren 70.

Een groenteboer in Elst in de vijftiger jaren

Adje Derksen, een groenteboer in Elst in de vijftiger jaren van de vorige eeuw.

Het oude Ambtshuis voor 1944.

Deuren van het oude Ambtshuis

De deuren van het oude Ambtshuis zijn na de oorlog van de brandstapel gered. Wat is er daarna mee gebeurd?

H.H. van de Kamp

Herinneringen aan H.H. van de Kamp

Zeven jaar geleden schreef Wim van de Kamp herinneringen op aan zijn vader, H.H. van de Kamp. We willen het graag met u delen.

“Roosje”, een blijvende herinnering

Het verhaal van Roosje Manassen (1922-1943) en het tuinbeeld dat een blijvende herinnering aan haar is.

Grote Kerk 1974

Herinneringen uit het cultuurboek

Als reactie op het verschijnen van het boek “Cultuur in Elst” ontvingen wij een mail van de heer Handelé uit Elst.

Aanvulling boek “Cultuur in Elst”

In de aanloop naar het boek “Cultuur in Elst” heeft Herman Schimmel een aantal bijdragen geleverd. Twee hiervan zijn door een misverstand niet in het boek terecht gekomen, waarvoor de excuses namens de redactie. Hierbij kunt u deze alsnog lezen.