Verslag lezing Eimeren-Wuurdsestraat

Op dinsdag 18 juni werd er in de zaal van het Wapen van Elst wederom een lezing georganiseerd door Historische Vereniging Marithaime. De duo-presentatie werd verzorgd door Rudi Liebrand en Coen Hoogveld. Op de achtergrond, met zijn grondige research, was Frits Hoogveld belangrijk om deze presentatie tot een succes te maken.

In de serie “Elster Straten volgens Albert Nip” was dit de tweede lezing. De eerste lezing ging over “De Aam” en deze avond over Eimeren en de Wuurdsestraat (De Wuurde).

Coen schetste in zijn presentatie de historie van het buurtschap Eimeren. Hij ging terug in de geschiedenis. Hij vertelde onder andere over het katholieke kerkenhuis te Eimeren, de Kapel genaamd, die in een ver verleden daar heeft gestaan. Deze stond naast de grote hofstede De Winkel. Ook belichtte hij in zijn verhaal dat er sprake was van een strijd tussen de katholieken en de protestanten en de vele problemen die hieruit ontstonden. Ook bij het nonnenklooster werd stilgestaan. De geografische ligging werd middels diverse oude en recentere landkaarten uitgebreid besproken. Heel belangrijk in zijn verhaal waren de slechte grondcondities toentertijd: moerassig, drassig en modderig. Dit resulteerde in slecht bereikbare boerderijen en akkers die zwaar te bewerken waren.

Een leuke verklaring was wel hoe Eimeren aan zijn naam is gekomen. Er schijnt dat daar indertijd een groot meer heeft gelegen tussen Eimeren en Reeth. Nu gaat men ervan uit, dat Eij-meren en/of Hei-meren zoveel zou betekenen als de woonplaats aan of in de meren.
Na deze uiteenzetting van Coen nam Rudi het woord. Hij nam ons mee in de geschiedenis en het heden van de woningen/boerderijen van Eimeren en de Wuurdsestraat (De Wuurde) middels een groot aantal bijzondere foto’s. Rudi begon de route aan de Eimerensestraat. Hij had nagenoeg bij elk huis of boerderij wel een verhaaltje of wie er zoal gewoond zouden hebben. Ook enkele anekdotes werden verteld. Vervolgens werden de  panden/boerderijen aan de Eimerensedwarsstraat doorgenomen. Daarna vervolgde hij zijn verhaal over de Kloosterstraat. Er werd hier wat uitgebreider ingegaan op ’t Klooster met zijn geschiedenis van weleer en over de huidige situatie.

Na Eimeren volgde de route via de Wuurdsestraat richting het dorp. De naam Wuurde of Woerd zou mogelijk afkomstig zijn uit de Germaanse tijd. Toen heette het de Wurth en dat betekent hoogte. De Bataven woonden veelal op de hogere droge gedeelten; vooral belangrijk bij de regelmatig voorkomende overstromingen in deze regio. Het verhaal gaat dat er ter hoogte van De Woerd een groot urnenveld zou zijn aangetroffen. Rudi schetste verder in zijn verhaal de bewoning en functies van een groot aantal huizen/boerderijen, die aan de Wuurdsestraat stonden of hebben gestaan. In het bijzonder ging hij wat dieper in op Water Eaton (De Wuurde 112), vroeger een  kinderboerderij, later diverse restaurantfuncties en de verwoestende branden. Ook werd er stilgestaan bij Tuincentrum De Wuurde (De Wuurde 108) van Jan van Ooyen, gelegen aan de Wuurdseplas. Ook Vosbergen (De Wuurde 61) werd uitgebreid besproken. Natuurlijk werd ook even stil gestaan bij Boerderij De Wuurde (De Wuurde 142) van de familie Van Brandenburg.

Bijzonder was het verhaal behorend bij de Fruitplantage Werkhoeve (De Wuurde 53) en dan met name wie hier destijds deze Hoeve heeft laten bouwen en met zijn bedoelingen en inzichten. Ook wil ik benoemen de hofstede van Francken (De Wuurde 12) met zijn bewoners van weleer. Interessant was ook de uitleg bij het huis La Ramée (De Wuurde 10b). Ook de bewoner hiervan is bij velen bekend, namelijk dhr. Suringa en zijn wat waakse hond Trix. Indruk maakte het verhaal over dhr. Suringa die een hartaanval kreeg toen de hulpdiensten niet bij hem konden komen wegens het agressieve gedrag van de hond.

Rudi benoemde zijdelings ook nog een aantal straten en wijken die naderhand zijn gebouwd in de nabijheid van de Wuurde. Ook een kort verhaal over het Galgenpad met zijn eventuele functie vroeger, bij velen bekend als het fietspad wanneer je vroeger naar het zwembad De Pas ging.
Een kort verhaal werd gewijd aan vliegtuigen in Eimeren die daar zijn neergestort. Eén in 1942 tijdens WOII en later in 1961 toen twee Deense straaljagers op elkaar botsten. Foto’s van toen illustreerden  deze bijzondere gebeurtenissen.

Deze avond werd zeer druk bezocht door ca. 175 personen, met name veel bewoners uit deze straten/buurt. We kunnen spreken van een zeer geslaagde presentatie, met dank aan de presentatoren. Er was ook sprake van een goede interactie tussen het aanwezige publiek en Rudi. Bovendien nodigde Rudi eenieder uit om eventueel nadere, eventueel bruikbare informatie naar hem te mailen, zodat hij het verhaal over Eimeren en de Wuurdsestraat nog completer kan maken. De lezing eindigde om 22.15 uur. De avondvoorzitter bedankte nogmaals het aanwezige publiek en vanzelfsprekend de vertellers van deze lezing. Na afloop was er gelegenheid om het boekje Elster Straten volgens Albert Nip deel 2 Eimeren/De Wuurde te kopen.

Marius Jansen
coördinator lezingen en excursies Historische vereniging Marithaime