Historische Vereniging Marithaime

Marithaime
is de naam van de historische vereniging van Elst en omgeving. Zij is opgericht in 1979 en haar naam is ontleend aan het landgoed Marithaime, dat zich in de vroege middeleeuwen nabij Elst bevond.

Doelstelling
De vereniging heeft als doel het cultuurhistorisch besef en de zorg voor het cultuurhistorisch erfgoed te bevorderen. Bij de activiteiten van Marithaime staan geschiedenis en cultuur van Overbetuwe centraal.

Activiteiten
Steeds meer mensen interesseren zich voor hun eigen geschiedenis of die van hun omgeving. Marithaime speelt hier op in door aansprekende en gevarieerde activiteiten te organiseren. Er worden lezingen over uiteenlopende onderwerpen gehouden en  excursies georganiseerd naar historisch interessante doelen. Ook wordt  historisch beeldmateriaal via eigen archief èn digitaal beschikbaar gesteld.

De Dorpsquiz en de Historische Herberg laten zien dat geschiedenis voor een brede groep ingezetenen interessant is. Jeugd wordt in samenwerking met  scholen bereikt door  leerprojecten op educatief gebied.
Een groeiende activiteit is het uitgeven van boeken over allerlei thema’s uit het (nabije) verleden.

Aansluiten bij secties
Zoekt u graag iets uit tot op de (Romeinse) bodem? Of zet u graag de puntjes op de i in een verhaal of publicatie die handelt over onze lokale geschiedenis? Leden van Marithaime kunnen zich aansluiten bij een sectie. In deze secties worden thema’s uitgediept en allerlei activiteiten voorbereid en gerealiseerd. Huidige secties zijn:

 • Archeologie
 • Westeraam
 • Genealogie
 • Geschiedschrijving
 • WOII
 • Lent

Samenwerking
De vereniging adviseert de gemeente Overbetuwe gevraagd en ongevraagd over aandachtsgebieden die op haar weg liggen. Wij nemen deel aan gemeentelijke commissies en zijn dienstverlenend bij archeologisch onderzoek. Daarnaast werkt Marithaime samen met zusterverenigingen en met diverse (lokale) organisaties en scholen.

Organisatie
De vereniging heeft ongeveer 300 leden. Het bestuur bestaat uit zeven personen.

Lid zijn betekent:
Door lid te worden van onze vereniging maakt u het mede mogelijk dat de geschiedenis van uw woonomgeving voor jong en oud blijft leven. U betaalt een bescheiden bedrag aan contributie, waardoor u gratis toegang heeft tot de lezingen van Marithaime.

U kunt ook gezinsleden aanmelden. Hiervoor betaalt u een bescheiden extra contributie. Gezinsleden moeten ingeschreven zijn op uw eigen adres.

 • Elk hoofdlid ontvangt elk lid jaarlijks een uitgave uit de reeks Terugblik van Tabula Batavorum.
 • Leden ontvangen onze nieuwsbrief die we maandelijks versturen per e-mail. Heeft u geen e-mail, dan wordt de nieuwsbrief in de brievenbus bezorgd.
 • Gezinsleden die over e-mail beschikken ontvangen de nieuwsbrief ook per e-mail.
 • Leden en aangemelde gezinsleden hebben gratis toegang tot lezingen en andere evenementen, tenzij anders gemeld in de uitnodiging.
 • Leden en aangemelde gezinsleden ontvangen per e-mail berichten voor evenementen die binnenkort plaats zullen vinden.