Dame in stoel

Wie is deze dame? Mogelijk iemand uit de familie Tap.

In welke jaar zal deze foto gemaakt zijn?

Onder de foto staat: ‘Copy Odijk Delft’ (waarschijnlijk de fotograaf).