Het oude Ambtshuis voor 1944.

Deuren van het oude Ambtshuis

De deuren van het oude Ambtshuis zijn na de oorlog van de brandstapel gered. Wat is er daarna mee gebeurd?

Films en video’s over Elst

De werkgroep Archief en bibliotheek heeft verschillende films over Elst gedigitaliseerd. Als er belangstelling voor is kan misschien een filmbijeenkomst georganiseerd worden.

H.H. van de Kamp

Herinneringen aan H.H. van de Kamp

Zeven jaar geleden schreef Wim van de Kamp herinneringen op aan zijn vader, H.H. van de Kamp. We willen het graag met u delen.

“Roosje”, een blijvende herinnering

Het verhaal van Roosje Manassen (1922-1943) en het tuinbeeld dat een blijvende herinnering aan haar is.

Hoe ziet Nederland er over 100 jaar uit?

Hoe ziet Nederland er in 2120 uit? Een groep wetenschappers uit Wageningen buigt zich erover en komt mogelijk hun bevindingen met ons delen.

Lotte Jensen tijdens de lezing over Napoleons nalatenschap

Verslag lezing Napoleons nalatenschap

Verslag van de lezing Napoleons nalatenschap van 12 april 2022 door Lotte Jensen over het blijvende effect van Napoleon op de Nederlandse samenleving.

Verslag lezing over de BB

Verslag van de lezing over de BB (Bescherming Bevolking) van 22 maart 2022 door Marius Janssen.

Hans van der Heijden gestopt als secretaris en krijgt een bloemetje van voorzitter Henk Knol.

Hans van der Heijden gestopt als secretaris

Na 8 jaar is Hans van der Heijden gestopt als secretaris van Marithaime. Het bestuur is nog op zoek naar een opvolger.

Fantasie of Werkelijkheid?

Een verhaal door A. Nip over de ontwikkeling van boerderij De Haer in de jaren 90. Fantasie of werkelijkheid?

Verslag lezing Bezet, bevrijd & geplunderd

Verslag van de lezing Bezet, bevrijd & geplunderd van 16 februari 2022 over plunderingen door geallieerde soldaten in 1944-45.